Giang Hồ 3D

Đăng kí Đăng nhập Nạp Thẻ

Hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 1. Đăng nhập vào game

Bước 2. Chọn như trong hình

Bước 3. Chọn như trong hình

Bước 4. Chọn như trong hình

Bước 5. Điền lại mật khẩu mới và cũ

Bước 6. Chọn như trong hình

Các hướng dẫn khác mời bạn vào nhóm để xem nhé